Các khóa thiền Vipassana tại Hà Nội trong năm 2015

Các khoá thiền Vipassana tại Hà Nội năm 2015 CÁC KHÓA THIỀN VIPASSANA NĂM 2015 Do Thiền sư S.N.Goenka và các Thiền sư phụ tá giảng dạy theo truyền thống của Ngài Sayagyi U Ba Khin Do Trung tâm UCENLIST – VMA tổ chức tại Sóc Sơn, Hà Nội

Các khoá thiền Vipassana tại TP. Hồ Chí Minh năm 2015

Các khoá thiền Vipassana tại TP. Hồ Chí Minh năm 2015 CÁC KHÓA THIỀN VIPASSANA NĂM 2015 Do Thiền sư S.N.Goenka và các Thiền sư phụ tá giảng dạy theo truyền thống của ngài Sayagyi U Ba Khin Tại TỊNH XÁ NGỌC THÀNH – TP.HỒ CHÍ MINH

Khóa Thiền tại trung tâm Dhamma Siri (SVC, Mỹ)

bg_siri

Khóa Thiền Vipassana song ngữ Anh-Việt 10 ngày. Từ ngày 08 đến ngày 19 tháng 04 năm 2015

Trung tâm Dhamma Siri, Southwest Vipassana Center (SVC), thành Phố Kaufman, TEXAS, USA

Bắt đầu nhận đơn cho khóa này từ ngày mồng 10 tháng 10 năm 2014.

Khoá thiền tại Dhamma Mahavana (CVC, Mỹ)

Dhamma Mahavana (CVC)

Khóa Thiền Vipassana song ngữ Anh-Việt 10 ngày. Từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 07 tháng 06 năm 2015

Trung Tâm Thiền Dhamma Mahavana (CVC) tại Thành Phố North Fork, California, USA

Bắt đầu nhận đơn cho khóa này từ ngày ngày 28 tháng 11 năm 2014.

Khoá thiền tại Dhamma Vaddhana (SCVC, Mỹ)

Dhamma Vaddhana (SCVC)

Khóa Thiền Vipassana song ngữ Anh-Việt 10 ngày. Từ ngày 01 đến ngày 12 tháng 07 năm 2015

Trung Tâm Thiền Dhamma Vaddhana (SCVC), thành Phố Twentynine Palms, California, Mỹ.

Bắt đầu nhận đơn từ ngày mồng 03 tháng 03 năm 2015.

Thư báo tham dự khóa thiền VIII – 2014 tại TP. HCM

LƯU Ý: Đây là thư báo tham dự khóa thiền chỉ dành riêng cho những thiền sinh được ban tổ chức gởi email. Xin vui lòng không chia sẻ đường link hay nội dung của thư này dưới mọi hình thức nhầm tránh gây nhầm lẫn cho các thiền sinh khác. Quý vị thân mến, […]

Thư báo tham dự khóa Satipatthana – 2014 tại TP Hồ Chí Minh

LƯU Ý: Đây là thư báo tham dự khóa thiền chỉ dành riêng cho những thiền sinh được ban tổ chức gởi email. Xin vui lòng không chia sẻ đường link hay nội dung của thư này dưới mọi hình thức nhầm tránh gây nhầm lẫn cho các thiền sinh khác. Quý vị thân mến, […]

Thư báo tham dự khóa thiền IX – 2014 tại TP. HCM

LƯU Ý: Đây là thư báo tham dự khóa thiền chỉ dành riêng cho những thiền sinh được ban tổ chức gởi email. Xin vui lòng không chia sẻ đường link hay nội dung của thư này dưới mọi hình thức nhầm tránh gây nhầm lẫn cho các thiền sinh khác. Quý vị thân mến, […]

Thư báo tham dự khóa thiền VII – 2014 tại TP. HCM

LƯU Ý: Đây là thư báo tham dự khóa thiền chỉ dành riêng cho những thiền sinh được ban tổ chức gởi email. Xin vui lòng không chia sẻ đường link hay nội dung của thư này dưới mọi hình thức nhầm tránh gây nhầm lẫn cho các thiền sinh khác. Quý vị thân mến, […]