Ra mắt cơ sở 2 của Trung tâm UCENLIST tại TP Hồ Chí Minh

Sau gần 3 năm hoạt động, Trung tâm UCENLIST đã tích cực tổ chức các khóa học bồi dưỡng kỹ năng sống và ứng dụng thiền Vipassana do thiền sư S.N.Goenka giảng dạy theo truyền thống của ngài U Ba Khin tại Hà Nội và đem đến lợi ích thiết thực cho nhiều công dân […]

Các khóa thiền Vipassana tại Củ Chi trong năm 2015

Được sự chấp thuận của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam và thiền sư S.N. Goenka (Ấn Độ), các khóa thiền Vipassana sẽ được tổ chức tại cơ sở 2 của Trung tâm UNESCO Bồi dưỡng Kỹ năng sống (UCENLIST, Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh)

Các khóa thiền Vipassana tại Hà Nội trong năm 2015

Các khoá thiền Vipassana tại Hà Nội năm 2015 CÁC KHÓA THIỀN VIPASSANA NĂM 2015 Do Thiền sư S.N.Goenka và các Thiền sư phụ tá giảng dạy theo truyền thống của Ngài Sayagyi U Ba Khin Do Trung tâm UCENLIST tổ chức tại Sóc Sơn, Hà Nội

Các khoá thiền Vipassana tại TX Ngọc Thành năm 2015

Các khoá thiền Vipassana tại TP. Hồ Chí Minh năm 2015 CÁC KHÓA THIỀN VIPASSANA NĂM 2015 Do Thiền sư S.N.Goenka và các Thiền sư phụ tá giảng dạy theo truyền thống của ngài Sayagyi U Ba Khin Tại TỊNH XÁ NGỌC THÀNH – TP.HỒ CHÍ MINH

Khóa Thiền tại trung tâm Dhamma Siri (SVC, Mỹ)

bg_siri

Khóa Thiền Vipassana song ngữ Anh-Việt 10 ngày. Từ ngày 04 đến ngày 15 tháng 05 năm 2016

Trung tâm Dhamma Siri, Southwest Vipassana Center (SVC), thành Phố Kaufman, TEXAS, USA

Bắt đầu nhận đơn cho khóa này từ ngày mồng 05 tháng 11 năm 2015.

Khoá thiền tại Dhamma Mahavana (CVC, Mỹ)

Dhamma Mahavana (CVC)

Khóa Thiền Vipassana song ngữ Anh-Việt 10 ngày. Từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 06 năm 2016

Trung Tâm Thiền Dhamma Mahavana (CVC) tại Thành Phố North Fork, California, USA

Bắt đầu nhận đơn cho khóa này từ ngày ngày 04 tháng 12 năm 2015.

Khoá thiền tại Dhamma Vaddhana (SCVC, Mỹ)

Dhamma Vaddhana (SCVC)

Khóa Thiền Vipassana song ngữ Anh-Việt 10 ngày. Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 01 tháng 05 năm 2016

Trung Tâm Thiền Dhamma Vaddhana (SCVC), thành Phố Twentynine Palms, California, Mỹ.

Bắt đầu nhận đơn từ ngày mồng 20 tháng 12 năm 2015.

Thư báo tham dự khóa thiền VIII – 2014 tại TP. HCM

LƯU Ý: Đây là thư báo tham dự khóa thiền chỉ dành riêng cho những thiền sinh được ban tổ chức gởi email. Xin vui lòng không chia sẻ đường link hay nội dung của thư này dưới mọi hình thức nhầm tránh gây nhầm lẫn cho các thiền sinh khác. Quý vị thân mến, […]

Thư báo tham dự khóa Satipatthana – 2014 tại TP Hồ Chí Minh

LƯU Ý: Đây là thư báo tham dự khóa thiền chỉ dành riêng cho những thiền sinh được ban tổ chức gởi email. Xin vui lòng không chia sẻ đường link hay nội dung của thư này dưới mọi hình thức nhầm tránh gây nhầm lẫn cho các thiền sinh khác. Quý vị thân mến, […]