Phương pháp & Nội quy khóa thiền

Giới Thiệu Phương Pháp Vipassana là một trong những phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn Độ. Đã mất từ lâu trong dân gian, Vipassana được Đức Phật Gotama tái phát hiện 2500 năm truớc đây. Vipassana có nghĩa là thấy sự việc đúng như thật. Đây là tiến trình tự thanh lọc tâm … Đọc tiếp Phương pháp & Nội quy khóa thiền